Az Univerzum térid térképei a Sloan Digital Sky Survey

Az Univerzum térid térképei a Sloan Digital Sky Survey www.phwiki.com

Az Univerzum térid térképei a Sloan Digital Sky Survey

Richards, Tim, Operations Manager has reference to this Academic Journal, PHwiki organized this Journal Szalay Sándor Eötvös L. Tudományegyetem, Budapest és Johns Hopkins University, Baltimore Az Univerzum térid térképei a Sloan Digital Sky Survey Az ég els térképei Kinai, 940 A.D. Tycho Brahe 1600 A.D. Uranometria, Johannes Beyer, Tycho Brahe csillagtérképébl

Knoxville College US www.phwiki.com

This Particular University is Related to this Particular Journal

USNO Palomar és UK Schmidt lemezek alapján 1980-90 COBE, 1990 A mikrohullámú háttér fluktuációinak felfedezése A Sloan Digital Sky Survey Astrophysical Research Consortium (ARC) Célunk az északi égbolt minden eddiginél részletesebb térképe, 5 év alatt, kb. $80M USD költséggel 40 Terabyte nyers adat, kb. 3 Terabyte a feldogozás után The University of Chicago Princeton University The Johns Hopkins University The University of Washington Fermi National Accelerator Laboratory US Naval Observatory The Japanese Participation Group The Institute as long as Advanced Study New Mexico State University Max Planck Institute für Astrophysik Max Planck Institute für Astronomie SLOAN Alapitvány, NSF, DOE, NASA

Motiváció Az Univerzum “végs” térképe: a Kozmikus Genóm Projekt! A galaxisok térbeli eloszlása: Mi a fluktuációk eredete Mi az eloszlás topológiája Mit tartalmaz az Univerzum Mennyi a sötét anyag Népszámlálás az Univerzumban: Hogyan kelekeztek a galaxisok Az Univerzum idsebb objektumai: Hol vannak a legtávoabbi kvazárok A táguló Univerzum v = Ho r Hubble törvény Az Univerzum tágul: a galaxisok távolodnak, mérhet a spektrumvonalak vöröseltolódásából = srség/kritikus ha <1, örökké tágul Az Univerzum sorsát a tágulási és a gravitációs energia aránya dönti el Az Univerzum elemei A galaxisok térbeli eloszlása jól meghatározott szerkezetet mutat, amely a korai Univerzumból származik. P(k): fluktuáció spectrum d > > Az Univerzum tömegének legnagyobb része sötét anyag, valószinleg hideg. > d Az Univerzum gravitációs energiájának legnagyobb része un. sötét energia, vagy kozmológiai konstans.

Az Univerzum paraméterei H0 Hubble konstans 55-75 km/s/Mpc 0 a srségi paraméter 0.25-1 t0 az univerzum életkora 13-15 Gév 0 az univerzum görbülete 0.9-1.1 m az anyag srsége 0.2 – 0.3 a kozmológiai konstans 0 – 0.7 B / 0 a barion-tartalom 0.1-0.2 a neutrinók srsége Még mindig sok a bizonytalanság, habár sokkal kisebb mint egy évvel ezeltt Cél: néhány százalékos pontosság 2 éven belül Preciziós kozmológia! A Kozmikus Genóm projekt Az SDSS lesz az Univerzum minden eddiginél részletesebb térképe Galaxis katalógusok

A galaxisok eloszlása Egészen nagy skálákon is megmérjük a galaxisok eloszlását A fluktuácók amplitudójának hibája 1970 x100 1990 x2 1995 ±0.4 1998 ±0.2 1999 ±0.1 2001 ±0.05 Releváns hossz-skála Távolságokat Megaparszekben mérünk: 1 Mpc = 3 x 1024 cm 5 Mpc = a galaxisok közti távoság 3000 Mpc = az Univerzum mérete ha >200 Mpc a fluktuációk alakja PRIMORDIÁLIS ha <100 Mpc a gravitáció hatására éles strukturák, falak és üregek keletkeznek Biasing galaxisok nem mindenütt keletkeznek: a legtöbb galaxis a nagy srség helyek közelében található, ezért az Univerzumban a fény eloszlása jobban strukturált mint a tömegé. Az Univerzum topológiája Milyen a galaxisok eloszlása Falakon vannak-e fleg a galaxisok, vagy inkább majdem véletlenszeren helyezkednek el A legtávolabbi objektumok Közeli és távoli kvazárok több szinben tudunk kvazárokat keresni igy jobban szétválnak a csillagoktól Milyen messze vannak a legtávolabbi kvazárok Mikor keletkeztek a galaxisok Az SDSS elemei Speciális 2.5m távcs, Apache Point, NM 3 fokos látószög Lapos fókuszsik Két, egymást kiegészit kisérlet: Nagy felbontású képek öt szinben Spektrumok felvétele Óriási CCD mozaik 52 CCD, 120 millió pixel, jelenleg a világ legnagyobb kamerája Két nagy felbontású spektrográf 640 fényvezet üvegszál, 3900Å-tl 9200Å-ig terjed spektrumok Automatizált adatfeldolgozás 130 emberévnyi szoftver fejlesztés Óriási adatmennyiség Több mint 40 Terabyte nyers, kb. 3 Terabyte feldolgozott adat. Az eddigi adatok nyilvánosak (2001 junius 5) Apache Point Obszervatórium Apache Point, Új Mexikó, a White S in addition to s National Monument közelében Az SDSS távcs Megfigyelési stratégia A képek 2.5 fok széles sávok Elkerüljük a Tejútrendszer sikját A déli féltekén többszörös (30) expozició Az SDSS körvonalai Több-szin fotometria SDSS 5 szinben készit képeket ~1500 Å, ~5000 Å 30,000 galaxis/perc 150 milló galaxis, 150 millió csillag 10,000 négyzetfok, az ég ¼-e `drift-scan’: a Földdel együtt as long as og a távcs Másodpercenként 8MB A spektroszkópia A galaxisok vöröseltolódása távolság A SDSS Redshift Survey: 1 millió galaxis - ebbl 100,000 elliptikus (z=0.4) 100,000 kvazár 100,000 csillag Két spektrográf átfogás 3900-9200 Å. egyszerre 640 spektrum 1.5 Å felbontás Az adatfeldolgozás teljesen automatikus A célok kiválasztása Egyszerre 3 fok átmér Összesen 2200 megfigyelés, egyenként 1 óráig Egyidejleg 640 spektrum Richards, Tim KWMT-FM Operations Manager www.phwiki.com

A mszerek A kamera A “csíkos” ég

Kalibrációk A légkör áteresztképessége áll in addition to óan változik: kalibráció szükséges Robot-távcs: automatikusan követi a f távcsövet Az els képek 1998 május 9 NGC 2068

www.sdss.org skyserver.fnal.gov

Richards, Tim Operations Manager

Richards, Tim is from United States and they belong to KWMT-FM and they are from  Tucson, United States got related to this Particular Journal. and Richards, Tim deal with the subjects like Music

Journal Ratings by Knoxville College

This Particular Journal got reviewed and rated by Knoxville College and short form of this particular Institution is US and gave this Journal an Excellent Rating.