Beth y darganfuom yn ei gylch? s Roeddem o?r farn fod hyn yn ffordd dda o d

 www.phwiki.com

 

The Above Picture is Related Image of Another Journal

 

Beth y darganfuom yn ei gylch? s Roeddem o?r farn fod hyn yn ffordd dda o d

Claremont McKenna College, US has reference to this Academic Journal, Beth y darganfuom yn ei gylch? s Roeddem o?r farn fod hyn yn ffordd dda o ddarganfod mwy am fywydau pobl ifanc mewn gofal oherwydd fod ganddynt lawer o ddewis o ran beth i?w wneud a beth oeddent eisiau rhannu gyda ni am eu bywydau. Pam y gwnaethom ni hyn? Er mwyn gadael i bobl ifanc mewn gofal ddweud wrthym am eu bywydau yn y ffordd yr oeddent am wneud. I wneud gwahaniaeth i?r ffordd mae pobl yn meddwl am ac yn gwneud penderfyniadau yngl?n ƒ phobl ifanc mewn gofal. To make a difference so that how people think about in addition to make decisions about young people in care. Gallwch ddarganfod mwy am yr ymchwil ar ein gwefan: cardiff /socsi/qualiti/dp4.html e-bost: qualiti@caerdydd ff“n: 02920875345 Alex Nicola Emma Sally Rydym oll yn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd Pwy ydym ni? Prosiect ymchwil bywydau arbennig Ynlg?n ƒ beth oedd yr ymchwil? Gweithiodd 4 ymchwilydd gydag 8 o bobl ifanc er mwyn darganfod mwy am eu bywydau bob dydd. Roedd yr ymchwil yn ymwneud ƒ bywydau pobl ifanc mewn gofal. Nid oedd unrhyw un o?r bobl ifanc a gymerodd ran yn byw gyda?u rhieni. Roeddent yn byw gyda?u mam-gu a?u tad-cu, teuluoedd maeth, ar eu pennau eu hun neu gyda ffrindiau. Fe gynorthwyom ni?r bobl ifanc wneud prosiectau am eu bywydau fel rhan o gr?p me, myself in addition to I. Fe wnaethom nhw ffotograffau, fideos, animeiddio, cerddoriaeth a chelf a chrefft. Gallwch weld rhai o?r rhain yn y ffilm a wnaethom. Gofalu Hoff a chas bethau Dathliadau Atgofion Anifeiliaid anwes ac anifeiliaid Bwl‹o Hoff bethau Problemau Ffrindiau Teuluoedd Ardaloedd lleol Ysgol Perthyn

 Solomon, Norman Claremont McKenna College www.phwiki.com

 

Related University That Contributed for this Journal are Acknowledged in the above Image

 

Detecting Abnormal Traffic

Solomon, Norman Managing Editor

Solomon, Norman is from United States and they belong to Managing Editor and work for San Pedro Valley News-Sun in the AZ state United States got related to this Particular Article.

Journal Ratings by Claremont McKenna College

This Particular Journal got reviewed and rated by and short form of this particular Institution is US and gave this Journal an Excellent Rating.